Rozszerzona i Wirtualna Rzeczywistość
IV Ogólnopolska Konferencja Postępy Techniki

Wrocław, 8 czerwiec 2017, Konferencja naukowa wraz z praktycznymi warsztatami

Honorowy patronat

Honorowy patronat

Miło nam poinformować, że wydarzenie uzyskało poparcie w formie Honorowego Patronatu przez takie instytucje jak:

Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej i Instytut Autostrada Technologii i Innowacji,

Ponadto w Piśmie do Prezydenta Miasta Wrocławia otrzymaliśmy słowa poparcia dla podjętej inicjatywy. Czytaj więcej O tej wersjiHonorowy patronat

Postęp, Technika, Technologia, Innowacja

Postęp, Technika, Technologia, Innowacja

Z pojęciem innowacji silnie związane jest zjawisko postępu, chociaż tych pojęć nie należy utożsamiać. Postęp jest w samej swej istocie zmianą dotychczasowego stanu rzeczy na stan pod pewnymi względami lepszy. Innowacja zaś obejmuje zjawiska związane z postępem, ale nie tylko postępem techniki czy technologii lecz również postępem organizacyjnym, ekonomicznym i społecznym. Czytaj więcej O tej wersjiPostęp, Technika, Technologia, Innowacja