Agenda konferencji

Szanowni Uczestniku,

Dołożyliśmy starań aby program konferencji i warsztatów jak najwięcej dostarczył ci wiedzy w sposób ciekawy i wartościowy. Dlatego położyliśmy nacisk na prezentacje merytoryczne, multimedialne i ubogacone demonstracją. Mamy nadzieję iż na konferencji znajdziesz wiedzę oraz osoby do dyskusji, co zainspiruje cię do dalszego rozwoju swoich zainteresowań.

8 czerwca 2017, Wrocław

9.00 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników

10.00 – Powitanie, wykład inauguracyjny: Rzeczywista rzeczywistość?

Futurologiczny wykład poświęcony kierunkom rozwoju techniki rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości? Co jest w laboratoriach a co będzie za rok, trzy, siedem lat.

10.20 – Wirtualna rzeczywistość

Wprowadzenia do tematyki wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality), historia rozwoju, techniki tworzenie i prezentowanie wirtualnej rzeczywistości, obecne zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w nauce i życiu codziennym.

10.50 – Przerwa kawowa

11.00 – Wzbogacona rzeczywistość

Wykład dotyczący tematyki rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality), historia rozwoju techniki nanoszenia wirtualnej rzeczywistości i jej zastosowania. Obecne zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości w nauce, medycynie, bezpieczeństwie, technologiach zbrojeniowych.

11.20 – Przestrzeń dźwięku

Wykład, w którym to uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat wielowymiarowego dźwięku, psychoakustyki (czyli związków między falą dźwiękową docierającą do uszu słuchacza a subiektywnie odczuwanym wrażeniem), charakterystyk kierunkowości itp. Wyjątkowo wykład poprowadzi zawodowy muzyk.

11.50 – Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 Otwarty panel prezentacji tematów związanych szeroko z VR i AR,

Czekamy na twoje zgłoszenie.
– Analiza obrazu z wykorzystaniem algorytmów obróbki zdjęć,
– Generowanie modeli 3D poprzez zastosowanie kamer, czyli jak odtworzono Koloseum,
– Modelowanie molekularne w chemii i biochemii,
– ciąg dalszy nastąpi, czekamy na nadsyłanie tematów

13.00 – Sesja porterowa

13.30 – Dyskusja przy obiedzie

14.00 – 17.00 Praktyczne warsztaty (program)

 

Szczegółowa agenda konferencji zostanie opublikowana i rozesłana  do uczestnikom 7 dni przed wydarzeniem.

.