Honorowy patronat

Miło nam poinformować, że wydarzenie uzyskało poparcie w formie Honorowego Patronatu przez takie instytucje jak:

Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej i Instytut Autostrada Technologii i Innowacji,

Ponadto w Piśmie do Prezydenta Miasta Wrocławia otrzymaliśmy słowa poparcia dla podjętej inicjatywy.

(kolejność alfabetyczna)

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

Jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Organizacja o 180-letniej tradycji (od 1835 r., gdy w Paryżu powstało Politechniczne Towarzystwo Polskie), zrzeszająca inżynierów i techników federacja 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych skupiających ok. 110 tys. członków indywidualnych kilkanaście tysięcy szkoleń co roku dla ok. 800 tys. osób członkostwo w 46 międzynarodowych organizacjach inżynierskich współuczestniczy w nadawaniu tytułu Inżyniera Europejskiego oraz podnoszeniu kwalifikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 48 terenowych jednostek organizacyjnych w całym kraju wspieranie innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw prowadzący.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji,
Sieć 22 uczelni, 8 instytutów i 17 przedsiębiorstw, takich jak: Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Krakowska, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Główny Instytut Górnictwa,  Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Perceptus sp. z o. o., Poltegor – Instytut. Instytut Górnictwa Odkrywkowego, CUBE.ITG, Grupa LOTOS S.A.
KGHM Polska Miedź S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, SGS, SONEL S.A., TAURON Polska Energia S.A., Telewizja Polska S.A., Patents Factory Ltd, Future Processing, Krakowski Park Technologiczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o.

Dziękujemy za zaufanie.