Kolejne organizacje Patronujące

Dziękujemy poniżej wymienionym instytucjom za objecie patronatem tego wydarzenia: Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, VR Polska, AutomatykaOnline.pl, Medycyna Praktyczna, Journal of Medical Informatics & Technologies, Polskie Towarzystwo Geograficzne 

Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”, który  prezentuje naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Czasopismo ma charakter  interdyscyplinarny; popularyzuje dziedziny wiedzy, obejmujące nauki techniczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne. „Bezpieczeństwo Pracy” służy upowszechnianiu wyników prac badawczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i wiodących ośrodków naukowych krajowych oraz zagranicznych, a także nowych rozwiązań praktycznych.

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej, największym polskim centrum informacji medycznej dla lekarzy. Nieprzerwanie od 1991 roku publikujemy cenione w środowisku medycznym czasopisma, książki, prowadzimy też portal dla lekarzy i pacjentów mp.pl.

 

Journal of Medical Informatics & Technologies
Czasopismo Uniwersytetu Śląskiego wydawane nieprzerwanie od roku 1997 o tematyce Informatyki i techniki medycznej. Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 punktów http://jmit.us.edu.pl

Polskie Towarzystwo Geograficzne założone w 1918 roku podtrzymuje najlepsze tradycje polskiej geografii na arenie krajowej i międzynarodowej. Będąc reprezentacją geografów polskich, dba o zachowanie chlubnego dorobku swych poprzedników, wytyczając równocześnie nowe cele i zadania dla optymalnego oraz efektywnego rozwoju swej dyscypliny naukowej i kulturotwórczej. Prowadzi szereg czasopism i inicjatyw więcej na www.ptgeo.org.pl

Serwis informacyjny o wirtualnej rzeczywistości vrhunters.pl

 

Dziękujemy.

Jeśli chcesz patronować to zapraszamy do kontaktu.